Assemblée générale _ Algemene vergadering

Tous nos membres sont invités à participer à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le jeudi 21 février 2019 à 20 heures à la Ferme Rose (avenue De Fré 44).

A l’ordre du jour : admission de nouveaux membres, changement de mandats d’administrateur, approbation des comptes de 2018 et du budget pour 2019, fixation de la cotisation pour 2020. Nous rappelons que tous les membres de notre Cercle sont des membres effectifs et insistons pour qu’ils participent à cette assemblée qui normalement ne se tient qu’une fois par an.

L’assemblée sera suivie d’un drink offert par le Cercle et d’une conférence donnée par Emmanuel Debruyne, professeur d’histoire à l’UCL et spécialiste de la période de 1914-1918, sous le titre de “Femmes à Boches : les relations intimes entre occupants et occupées durant la Première Guerre mondiale ».

Onze volgende algemene vergadering zal plaatsvinden op donderdag 21 februari om 20 uur in het Hof ten Hove (De Frélaan 44) te Ukkel.

Alle leden worden er vriendelijk uitgenodigd. Agenda: toetreding van nieuwe leden, herbenoeming van beheerders, goedkeuring van de rekeningen 2018 en van de begroting 2019, vaststelling van het lidgeld voor het jaar 2020. We herinneren eraan dat alle leden van onze Kring vaste leden zijn en dringen erop aan dat ze aan deze vergadering zouden deelnemen. Deze vergadering vindt één enkele keer per jaar plaats. De zitting zal worden gevolgd door een drink aangeboden door de Kring en een spreekbeurt gegeven door Emmanuel Debruyne, professor geschiedenis bij de UCL en specialist van de periode 1914-1918, met de titel “Femmes à Boches : de intieme betrekkingen tussen bezetters en Belgische vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog ».