Activité passée _ Verleden activiteit

Dimanche 27 janvier 2019 à 14.30 heures : visite du cimetière d’Uccle-Verrewinkel (avenue de la Chênaie 125) avec un accent particulier sur la mémoire de la guerre 1914-1918.

Zondag 27 januari 2019 om 14.30 uur : bezoek aan de begraafplaats van Ukkel-Verrewinkel (Eikenboslaan 125) met bijzondere aandacht voor de herinnering aan de oorlog 1914-1918.