Verleden activiteit

Van 9 tot 25 november 2018: ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Eerste wereldoorlog, en meer bepaald van de Wapenstilstand van 11 november 1918, organiseert onze kring de tentoonstelling « Ukkel en 1914-1918 », in de Dekenij – Kunstenhuis (Dekenijstraat 102), met de steun en onder de auspiciën van de gemeente Ukkel. Tentoonstelling toegankelijk van 9 tot 25 november 2018: van 12 tot 18 uur, van maandag tot zaterdag, en van 10 tot 16 uur op zondag.