UCCLENSIA à la foire de Saint-Job _ UCCLENSIA aan de foor van Sint-Job Septembre 2017

Samedi 16 septembre 2017 durant la journée : lors de la foire de Saint-Job, nous tiendrons un stand comme chaque année.

Zaterdag 16 september 2017 in de loop van de dag : naar aanleiding van de foor van Sint Job zullen wij zoals elk jaar een stand hebben.