Nouveau – Nieuw

La rubrique Dossiers offre l’étude de sujets relatifs au patrimoine et à l’histoire de lieux ucclois. Premier sujet abordé : la propriété Raspail.

De sectie Dossiers biedt de studie van onderwerpen die verband houden met het erfgoed en de geschiedenis van plaatsen in Ukkel. Eerste onderwerp : de Raspail-eigenschap.