Activité passée _ Verleden activiteit

Dimanche 24 avril 2022 à 14.30 heures : en collaboration avec l’Echevinat de la Culture, promenade aux origines d’Uccle, du Centre à Stalle, qui fera (re)découvrir le cœur historique d’Uccle. Rendez-vous devant le Doyenné-Maison des Arts, rue du Doyenné 102.

Zondag 24 april 2022 om 14.30 uur: in samenwerking met het Schepenambt voor Cultuur: naar de oorsprong van Ukkel, van het Centrum naar Stalle, een wandeling die het historische hart van Ukkel zal doen (her)ontdekken. Afspraak voor de Dekenij-Kunstenhuis, Dekenijstraat 102.