ONZE ALGEMENE VERGADERING 2014

 

 

Onze volgende algemene vergadering zal op woensdag 26 februari 2014 om 20 u. in het Boetendael-Centrum, Dekenijstraat, 96 te Ukkel.

Alle leden worden er vriendelijk uitgenogigd. Dagorde : toetreding van nieuwe leden, goedkeuring van de rekeningen 2013 en van de begroting 2014, vaststelling van het lidgeld voor het jaar 2015.

Jean M. Pierrard, Voorzitter

 

We herinneren eraan dat alle leden van onze Kring werkelijke leden zijn en dringen erop aan dat ze aan deze vergadering zouden deelnemen. Deze vergadering vindt alleen een keer per jaar plaats.

Na de zitting zal de Kring een drink aanbieden en een conferentie door Mevrouw Marguerite Rassart-Debergh organiseren : « Il y a 100
ans, quelques Ucclois : Danse, Clerx, van de Velde et  aussi Lemmen, Nicolas
de Staël et Assia Tourgeniev» 
.