ACTIVITE PASSEE _ VERLEDEN ACTIVITEIT

 

Le samedi 15 février 2014 : Visite guidée des collections historiques du CPAS de Bruxelles sous la direction de M. David Guilardian, archiviste. Rendez-vous à 14.30 heures au siège du CPAS, rue Haute, 298a, à Bruxelles (près de la Porte de Hal).

Op zaterdag 15 februari 2014 : Geleid bezoek van de historische verzamelingen van het OCMW Brussel, onder leiding van de Heer David Guilardian, archivist. Afspraak om 14.30 u. voor de zetel van het OCMW, Hoogstraat, 298a, te Brussel (Hallepoort).