NOTRE PROCHAINE ACTIVITE _ ONS VOLGEND ACTIVITEIT

Dimanche 17 novembre 2019 à 14 heures : visite du cimetière communal d’Uccle Dieweg (Dieweg, 95).

Zondag 17 november 2019 om 14 uur : bezoek aan de gemeentelijke begraafplaats van Ukkel Dieweg (Dieweg, 95 te Ukkel).