Appel à tous – 1914-1918 – Oproep aan iedereen

Cette année, nous célébrons le centenaire du début de la Première Guerre mondiale. De nombreux projets sont lancés à différents niveaux pour rappeler ces quatre années d’histoire. Notre Cercle ne peut manquer de se joindre à de telles initiatives qui débouchent sur une meilleure connaissance de l’histoire de notre Commune.
Nous avons l’ambition de rassembler, de classer et d’étudier tout ce qui a trait à la vie uccloise concernant la guerre de 1914-1918 : souvenirs, documents personnels, archives publiques et familiales, photographies, œuvres d’art, objets divers…
Nous faisons appel à vous pour que vous cherchiez dans votre mémoire, dans vos albums de famille, dans votre grenier tout souvenir de la Grande Guerre : témoignage oral, photo, lettre, inscription funéraire, image mortuaire, etc. Ces documents seront publiés dans notre revue Ucclensia. Les photocopies sont acceptées.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation à notre projet de commémoration et d’hommage à ceux qui sont tombés pour que vive la Belgique.

***

Dit jaar vieren wij de honderdste verjaardag van het begin van de Eerste wereldoorlog. Zoals u het wellicht al gehoord hebt, worden op verschillende vlakken talrijke projecten in het leven geroepen om deze vier jaren geschiedenis in herinnering te brengen.
Onze Kring mag niet nalaten aan dergelijke initiatieven deel te nemen. Zo willen wij alles wat verband houdt met het Ukkelse leven rond de oorlog 1914-1918 verzamelen : souvenirs, persoonlijke documenten, openbaar archief, foto’s, kunstwerken, voorwerpen allerhande… Wij denken bijvoorbeeld aan het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden dat in het Neckersgat werd gecreëerd, na deze vier jaren van gevechten.
Te dien einde vragen wij aan al onze leden dat zij in hun geheugen of hun zolder zoeken naar ieder aandenken van de Grote oorlog, onder welke vorm ook : mondelinge getuigenis, foto, brief, grafopschrift, enz.
Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname die doeltreffend zal bijdragen tot een betere kennis van de geschiedenis van onze gemeente.